Praradusiems teisę vairuoti

Vairuotojai, kuriems teisė vairuoti motorines transporto priemones buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, teisę vairuoti transporto priemones gali susigrąžinti pagal Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-418 (Žin., 2009, Nr. 96-4079)

  • Mokymo trukmė: 1 diena
  • Kursą sudaro – 5 mokymo valandos.
Aprašymas

Aprašymas

Mokymo turinys:

  • 45 min. individuali KET pažeidimo analizė su psichologu.
  • 45 min. saugaus, ekonomiško ir ekologiško praktinio vairavimo mokymas.
  • 90 min. psichologijos mokymo kursas.
  • 45 min. bendrasis teorijos mokymo kursas.
  • Žinių patikrinimo testas.

Atkreipiame dėmesį, kad mokymo kurso metu (išskyrus individualią padaryto (-ų) KET pažeidimo (-ų) analizę su psichologu) bus daromas vaizdo ir garso įrašas.

 

Registracija: